Biztonság

Nyomdánk biztonsága egyedülálló.

A Pénzjegynyomda Zrt. a bankbiztonsági elvek szerint működő értéktári-, valamint többszintű vagyon és objektumvédelmi rendszerrel rendelkezik.

Az alkalmazott termék-ellenőrzési módszerek és eszközök, valamint a nyomólemezek nyilvántartási és őrzési rendszere biztosítja a szigorú számadású termékek teljes előállítási folyamatában azok biztonságát, a termék pontos elszámolását, szavatolják a megrendelő számára szükséges információk folyamatos megadását.

A Pénzjegynyomda Zrt. szigorú gyártásbiztonsági feltételeinek köszönhetően a termék kizárólag a vevő részére és az általa megrendelt mennyiségben kerül leszállításra, a selejt pedig maradéktalanul és dokumentálás mellett megsemmisítésre kerül.

Fegyveres Biztonsági Őrségünk a rendvédelmi szerveknél rendszeresített eszközökkel van felszerelve. Az őrség állománya kiképzési szintjét tekintve országos szinten a legjobbak közé sorolható. Szoros kapcsolatot tart fent a Rendőrség hivatalos szerveivel.

Biztonsági megsemmisítés

A nálunk készített termékek maradék anyagait biztonsági körülmények biztosítása mellett semmisítjük meg. A szigorú számadású, vagy magas biztonsági jellemzőkkel rendelkező termékek, okmányok, iratok, kártyák megsemmisítése egy független bizottság előtt, jegyzőkönyv felvétele mellett, beőrléssel és az őrlemény brikettálásával történik.

A megsemmisítés a Pénzjegynyomda Zrt. területén történik, erről videofelvétel készül, és – előzetes egyeztetés alapján – a Megrendelő képviselője is  jelen lehet.